امروز: شنبه 27 بهمن 1397
نمایش 1 - 1 از 1
رییس بهزیستی سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : رییس بهزیستی شهرستان سنقروکلیایی از آمادگی بهزیستی برای جمع آوری فطریه در این شهرستان خبر داد. 03/24/1397 - 13:58
اشتراک در جمع آوری فطریه