امروز: چهارشنبه 23 آبان 1397
نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کمیته امداد سنقروکلیایی مطرح کرد؛ سهیل سنقر : مدیر کمیته امداد شهرستان سنقروکلیایی گفت : شش پایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) زکات فطریه روزه داران سنقروکلیایی راجمع آوری می کنند. 03/24/1397 - 10:04
اشتراک در زکات فطریه روزه داران