امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
نمایش 1 - 1 از 1
با حضور مدیر کل نهاد کتابخانه های استان کرمانشاه؛ سهیل سنقر : جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور فرماندار، مدیرکل نهاد کتابخانه های استان کرمانشاه و سایر مسئولین و اعضاء انجمن کتابخانه درسنقرو کلیایی برگزارشد. 03/12/1397 - 21:01
اشتراک در انجمن کتابخانه های عمومی