امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
نمایش 1 - 1 از 1
مسئول کتابخانه های عمومی سنقروکلیایی مطرح کرد؛ سهیل سنقر : مسئول کتابخانه های عمومی سنقروکلیایی گفت: تعداد 9 باب کتابخانه با 7 هزارو 700 عضو در شهر و روستاها فعال هستند و 81 هزار جلد کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد. 03/13/1397 - 13:02
اشتراک در بیش از 7 هزار