امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 1 از 1
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه: سهیل سنقر : معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت:بیش از ۳۰۰ واحد صنفی تولیدی و صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی توسط بازرسانان استان بازدید شدند. 01/24/1397 - 13:39
اشتراک در بازرسی