امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 1 از 1
با حضور فرماندار و مسئولین ادارات ذیربط انجام گرفت؛ سهیل سنقر : مشکلات کشاورزان دشت سطر باحضورفرماندار و مسئولین ادارات ذیربط درمحل خدمات کشاورزی شهرسطرمورد رسیدگی قرارگرفت. 01/22/1397 - 18:14
اشتراک در رسیدگی