امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار سنقروکلیایی: سهیل سنقر : فرماندار سنقرکلیایی گفت: مقام معظم رهبری همچون سالهای گذشته در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با درایت و تدبیر هوشمندانه شعار امسال را باعنوان حمایت از کالای ایرانی انتخاب کردند ودراین شهرستان برای تحقق این شعارازتمام توان وظرفیتها استفاده خواهیم کرد. 01/22/1397 - 08:40
اشتراک در راهکارهای مناسب