امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری 22 سارق و خرده فروش مواد مخدر خبر داد. 01/22/1397 - 09:49
اشتراک در دستگیری 22 سارق