امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
نمایش 1 - 1 از 1
با حضور مسئولان ذیربط؛ سهیل سنقر : جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور فرماندار و مسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری سنقرو کلیایی برگزار شد. 01/21/1397 - 13:36
اشتراک در ستاد تنظیم بازار