امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1397
نمایش 1 - 2 از 2
توسط بسیج سازندگی سنقروکلیایی صورت گرفت؛ سهیل سنقر : فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی سنقر گفت : ۸۰ بسته حمایتی به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط بسیج سازندگی سنقر به نیازمندان سنقری اهداء شد. 02/26/1397 - 12:23
مدیر اداره آموزش و پرورش سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : مدیر اداره آموزش و پرورش سنقر و کلیایی گفت : خیرین نیک اندیش سنقری در تهیه البسه مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت کمک کردند. 12/19/1396 - 12:21
اشتراک در بی بضاعت