امروز: پنجشنبه 3 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت؛ سهیل سنقر : یکی از مهارتهای اصلی و سرنوشت ساز برای کودکان، مهارت گوش دادن است. بچه هایی که "خوب شنیدن" را می آموزند در سالهای تحصیل قدرت یادگیری بیشتری خواهند داشت. آنها بهتر از دیگران صحبت می کنند و می نویسند. همچنین در برقراری ارتباط با دیگران موفق تر خواهند بود. 11/20/1396 - 09:03
اشتراک در برای کودکان