امروز: پنجشنبه 3 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
وقتی سنقری ها منتظر طلوع نور ولایت بودند؛ سهیل سنقر : تصاویر روزهای مبارزات انقلاب علاوه بر آنکه خاطرات تلخ و شیرینی را برای مبارزان آن دوران به یاد می آورد، نسل جوان را نیز با حقایق آن دوران آشنا می کند. 11/15/1396 - 09:21
اشتراک در انقلاب 57 سنقر