امروز: پنجشنبه 3 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
7 بهمن 96؛ سهیل سنقر : در هفتمین روز از بهمن ماه ،نزولات آسمانی در شهرستان سنقروکلیایی باريدن گرفت و موجب خوشحالی مردم به ويژه کشاورزان شهرستان گرديد در ادامه نظر شما مخاطبان گرامی را به تصاویری از طبیعت برفی امروز کوچه باغ های سنقر جلب می کنیم. 11/07/1396 - 16:33
اشتراک در کوچه باغ