امروز: پنجشنبه 3 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
سهیل سنقر : آثار محمد حسین سعیدی مدیر آموزگار دبستان شهید سلطانی بابا شیخ علی دهستان سطر بخش کلیایی و یحیی سالاری راهبر آموزشی از شهرستان سنقروکلیایی به عنوان برگزیده همایش تجربه برتر مدیریت آموزشگاهی انتخاب شدند. 10/20/1396 - 09:53
اشتراک در همایش ملی تجربه برتر