امروز: شنبه 27 بهمن 1397
نمایش 1 - 1 از 1
دکتر حشمت اله قنبری در مراسم راهپیمایی 13 دی سنقروکلیایی: سهیل سنقر : دکتر حشمت اله قنبری استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته تاریخ جهان اسلام در مراسم راهپیمایی 13 دی سنقروکلیایی گفت : مردم با حضور انقلابی خود مشت محکمی بر دهان فتنه گران زدند. 10/13/1396 - 12:52
اشتراک در حشمت اله قنبری