امروز: شنبه 31 شهريور 1397
نمایش 1 - 1 از 1
با حضور جمعی از مسئولین؛ سهیل سنقر : نماینده مردم سنقرو کلیایی، فرماندار و مسئولین ادارات ذیربط ضمن بازدید از روستاهای دهستان فارسینج کلنگ احداث مسجد روستای کهتر را نیز به زمین زدند. 08/20/1396 - 10:08
اشتراک در مسجد روستای کهتر