امروز: دوشنبه 26 آذر 1397
نمایش 1 - 1 از 1
بعد از درخشش تاریخی در بازی های آسیایی داخل سالن ترکمنستان؛ سهیل سنقر : بعد از درخشش تاریخی در بازی های آسیایی داخل سالن ترکمنستان حسین کیهانی بی سروصدا به سنقر بازگشت وی دلیل خود را در بی توجهی مسئولان نسبت به قول های داده شده اعلام کرد. 07/01/1396 - 22:26
اشتراک در بازی های آسیایی ترکمنستان