امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد: سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از پلمپ پنج باب منزل مسکونی به دلیل توزیع و استعمال مواد مخدر خبر داد. 06/22/1396 - 13:57
اشتراک در ۵ مرکز توزیع