امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 1 از 1
سهیل سنقر : جلسه برنامه ریزی برای اجرای هر چه بهتر برنامه های هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین دستگاههای ذیربط در محل ناحیه مقاومت بسیج سنقرو کلیایی برگزار گردید. 06/20/1396 - 08:20
اشتراک در تشریح برنامه