امروز: چهارشنبه 30 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد: سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی گفت : در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، 24 سارق و خرده فروش موادمخدر دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی شده اند. 06/15/1396 - 15:27
اشتراک در دستگیری ۲۴ سارق