امروز: چهارشنبه 30 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
سهیل سنقر : مجموعه کارگاههای سینمای حرفه ای،به همت انجمن سینمای جوانان ایران نمایندگی سنقر و کلیایی به مدیریت مهدی اصلانی با حضور اساتید برجسته سینمای ایران در این شهرستان در حال برگزاریست. 06/14/1396 - 11:12
اشتراک در پایتخت آفتابگردانهای ایران