امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 1 از 1
سهیل سنقر : تعدادی از خانواده های معظم شهدا در سنقرو کلیایی توسط نماینده مردم و رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران مورد سرکشی و دلجویی قرار گرفتند. 06/11/1396 - 10:43
اشتراک در خانواده معظم شهدا