امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1397
نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی: سهیل سنقر : فرمانده انتظامي شهرستان سنقروکلیایی گفت: پاسخگوئی و کارآمدی باعث جلب اعتماد عمومی به پلیس می شود. 05/28/1396 - 12:40
اشتراک در جلب اعتماد عمومی