امروز: پنجشنبه 27 دى 1397
نمایش 1 - 3 از 3
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری 22 سارق و خرده فروش مواد مخدر خبر داد. 01/22/1397 - 09:49
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد: سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری 27 سارق و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد. 10/12/1396 - 15:33
فرمانده نیروی انتظامی سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقر از دستگیری 408 نفر از خرده فروشان و معتادان متجاهر در سال 95 در این شهرستان خبر داد و گفت: آمار دستگیر شدگان نسبت به سال 94، 63 درصد افزایش داشته است. 01/19/1396 - 13:22
اشتراک در خرده فروش مواد مخدر