امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 6 از 6
فرمانده انتظامی سنقر خبر داد : سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از پلمپ 36 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. 10/09/1396 - 14:21
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد: سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از پلمپ پنج باب منزل مسکونی به دلیل توزیع و استعمال مواد مخدر خبر داد. 06/22/1396 - 13:57
فرمانده انتظامی سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده انتظامي شهرستان سنقروکلیایی از پلمپ يک واحد باشگاه بيليارد فاقد پروانه کسب در سنقر خبر داد. 01/31/1396 - 14:45
فرمانده انتظامی سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی​ از پلمپ يک واحد موسسه ترک اعتياد فاقد پروانه کسب در سنقر خبر داد. 01/30/1396 - 15:36
مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان سنقر خبر داد: سهیل سنقر : مسئول بهداشت محیط شهرستان سنقروکلیایی گفت : یک واحد تهیه غذای غیر بهداشتی در شهرستان سنقروکلیایی پلمپ شد. 10/22/1395 - 13:51
فرماندار سنقروکلیایی اعلام کرد؛ سهیل سنقر : فرماندار سنقروکلیایی گفت : با هدف نظارت بر بهداشت اماکن عرضه مواد خام دامی ۳ واحد غیر مجاز عرضه مرغ زنده در شهر سطر از توابع شهرستان سنقروکلیایی پلمب شد. 09/29/1395 - 22:54
اشتراک در پلمپ