امروز: شنبه 27 بهمن 1397
نمایش 1 - 4 از 4
همزمان با ماه مبارک رمضان؛ سهیل سنقر : چهارمین مرحله مانور امر به معروف و نهی از منکر با عنوان «تذکر لسانی، وظیفه همگانی» همزمان با ماه مبارک رمضان با در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد. 03/31/1396 - 20:58
همزمان با ماه مبارک رمضان؛ سهیل سنقر : سومین مرحله مانور امر به معروف و نهی از منکر با عنوان «تذکر لسانی، وظیفه همگانی» همزمان با ماه مبارک رمضان با در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد. 03/26/1396 - 10:53
گزارش تصویری؛ سهیل سنقر : دومین مرحله مانور امر به معروف و نهی از منکر با عنوان «تذکر لسانی، وظیفه همگانی» همزمان با پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در شهرستان سنقر برگزار شد. 04/02/1395 - 10:58
فرمانده ناحیه سپاه سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : سرهنگ صمد محمدی فرمانده ناحیه سپاه سنقر از برگزاری مانور تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان سنقروکلیایی خبر داد. 03/24/1395 - 13:17
اشتراک در مانور تذکر لسانی