امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
نمایش 1 - 1 از 1
در بخش داستانک؛ سهیل سنقر : سید ابراهیم پیره هنرمند داستان نویس شهرستان سنقروکلیایی در جشنواره ملی رسول مهربانی ها در بخش داستانک رتبه نخست را به خود اختصاص داد. 10/22/1394 - 08:36
اشتراک در رتبه نخست