امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 5 از 5
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد: سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل ۱۹۵۱ ثوب پوشاک خارجی قاچاق و ۲۹۷ کیلوگرم گیاه دارویی کتیرا فاقد مجوز در دو عملیات جداگانه پلیس در این شهرستان خبر داد. 10/04/1396 - 11:40
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی خبر داد: فرمانده انتظامي شهرستان سنقر گفت: عملیات ضربتی مأموران انتظامی این شهرستان منجر به توقیف دو دستگاه خودروی حامل 300 هزار نخ سیگار و 79 تخته پتو و حوله قاچاق شد. 06/21/1396 - 12:12
فرمانده نیروی انتظامی سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سنقروکلیایی گفت : عملیات ضربتی مأموران پاسگاه کل سفید شهرستان سنقروکلیایی منجر به توقیف یک دستگاه سمند حامل 610 هزار نخ سیگار قاچاق شد. 02/11/1396 - 10:18
فرمانده انتظامی سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از دستگیری هشت نفر متهم و کشف 44 هزار نخ سیگار قاچاق خارجی در این شهرستان خبر داد. 08/06/1395 - 17:07
فرمانده انتظامي شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد: سهیل سنقر : فرمانده انتظامي شهرستان سنقر و کلیایی از کشف حدود ۱۴۹هزار نخ سيگار قاچاق خارجي خبرداد. 10/06/1394 - 13:28
اشتراک در قاچاق