امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 1 از 1
عکس و مکث (3) سهیل سنقر : حتما قرار شاه و گدا هست یادتان آری همان شب که زدم دل به نامتان مشهد ، حرم، ورودی باب الجوادتان آقا ،دلم عجیب گرفته برایتان - سومین تصویر سرویس عکس و مکث پایگاه خبری سهیل سنقر به روایت سید ابراهیم پیره . 09/26/1394 - 14:17
اشتراک در عکاس و نویسنده