امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 3 از 3
عکاس ؛حمید عزیزی خانقاهی/ سهیل سنقر : بازار سر چقا شهرستان سنقروکلیایی دارای تاریخ ساخت مکتوب و دقیقی نمی باشد اما با استناد به مطالعات میدانی و مصاحبه با کسبه و بازاریان مسن و مالکین تیمچه اعتمادی و باقرخان (دو عنصراصلی وابسته به بازار) می توان گفت که تاریخ ساخت آن به دوران اواخر قاجاریه بر می گردد. 09/03/1394 - 21:03
عکس و مکث (2) سهیل سنقر : در گرمای هوای کرمان،عرق ریزان و خسته، گونی نصف و نیمه از پلاستیک های داخل سطل آشغال را زمین گذاشت ،دوستش منتظرش بود تا دوباره قامت راست کند، هنوز سطل های آشغال زیادی باقی مانده بود که از لابه لای بوی تعفن آشغال ها، لقمه ای نان حلال وجود داشت. 08/21/1394 - 22:26
عکس و مکث (1) سهیل سنقر : چند روز پیش این صحنه را دیدم. سگ گله پایش شکسته بود و به سختی راه می رفت گله که دور شد سگ بر اثر درد دراز کشید ناگهان گوسفندی برگشت و کنارش نشست و شروع به نوازش سگ کرد... 08/18/1394 - 02:09
اشتراک در لنز دوربین