امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1397
نمایش 1 - 5 از 5
سهیل سنقر : قهرمانی بسکتبال متوسطه اول پسران استان کرمانشاه به تیم بسکتبال دبیرستان نمونه رازی سنقر رسید. 12/24/1396 - 09:36
مدیر اداره آموزش و پرورش سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : مدیر اداره آموزش و پرورش سنقر و کلیایی گفت : خیرین نیک اندیش سنقری در تهیه البسه مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت کمک کردند. 12/19/1396 - 12:21
نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه سنقر: سهیل سنقر : نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه سنقر در جمع دانش آموزان دبیرستان الزهرا (س) شهرستان گفت : دانش آموزان با درس خواندن حافظ ارزش های نظام و ترویج دهنده فرهنگ بسیج باشند. 09/26/1396 - 08:47
فرماندار سنقروکلیایی: سهیل سنقر : فرماندار سنقروکلیایی گفت :دانش آموزان در فضای مجازی و حقیقی در برابر توطئه های دشمن بایستند. 09/14/1396 - 13:20
در دبستان سهیل سنقر انجام گرفت؛ سهیل سنقر : در راستای اجرای برنامه "تحول نظام سلامت" آیین افتتاحیه طرح تحول سلامت دهان و دندان دانش آموزان در دبستان پسرانه سهیل سنقر با حضور مدیر آموزش و پرورش و مسئولین شبکه بهداشت شهرستان سنقر برگزار شد. 07/21/1394 - 09:35
اشتراک در دانش آموزان