امروز: دوشنبه 4 تير 1397
نمایش 1 - 1 از 1
اهانت بی سابقه استاندار کرمانشاه به علما و روحانیت در جلسه معارفه شهردار کرمانشاه انجام شد؛ سهیل سنقر : استاندار کرمانشاه در یکی از مهمترین جلسان رسمی این استان به تکرار لطیفه ای سخیف به علما و روحانیت اهانت کرد. 04/08/1394 - 14:14
اشتراک در کرمانشاه-استاندار کرمانشاه-روحانیت-اهانت-سهیل سنقر